Dekkingen/Matings

September 2019

Nyangoma African Harvey x Akanda of the Lion Teasers.

Voor meer informatie klik hier

Mei 2017

Nyangoma African Harvey x Sadikifu Eshe Shakarri